RETORIKCOACHING

Ledningsgrupp

Coachingprogram
3 halvdagar i grupper om 3

Ledningsgruppen är hjärtat i er organisation. Och styrkan i det hjärtat definieras av gruppens förmåga att kommunicera.

Ledningsgruppen är hjärtat i er organisation.

Och styrkan i det hjärtat definieras av gruppens förmåga att kommunicera.

Det är dessutom inte bara en fråga på gruppnivå, det handlar om varje individs förmåga att vara tydlig, transparent och autentisk i sin kommunikation. Att lyckas med det som ledare lägger grunden för tillit, både gentemot sina kollegor i ledningsgruppen och gentemot personalen. Och tillit är vad som lägger grunden för god kommunikation och efffektiva beslutsvägar.

Bakgrund

Det här coachingprogrammet som riktar sig specifikt till ledningsgrupper går på djupet i kommunikationen hos ledningsgruppens medlemmar genom insikt, praktisk träning framför kamera och individuell feedback.

Kommunikationen hos ledarna behöver kunna övertyga utifrån flera perspektiv. Det kan vara gentemot ledarkollegor, personal eller andra intressenter såsom press eller aktieägare. Det kan röra sig om de stora scenerna och de små mötesrummen, digitala eller fysiska.

Innehåll

Innehållet och de praktiska övningarna formas utifrån gruppens utgångsläge. Varje grupp kan därmed få unikt innehåll som är anpassat utifrån deras mest relevanta behov och kontexter. Exempel på innehåll som presenteras är: retorisk förberedelse från syfte till idéformulering, argumentation, struktur, presentationsdesign, storytelling,  kroppsspråk, handgester, närvaro, scenrörelse, röstanvändning och nervositet. 

Format

I grupper om 3 ses vi vid tre olika tillfällen med ca 2-4 veckors mellanrum. Fokus ligger först på insikt i sin personliga retorik, sedan på den praktiska övningen framför kamera och utifrån det adderas retorisk teori och praktik anpassad för respektive grupp och individ. 

Edvard har på ett personligt och professionellt sätt coachat och tränat vår ledningsgrupp i retorik, presentationsteknik och storytelling. Samtliga deltagare gjorde stora framsteg och är idag bättre presentatörer än innan. Jag är väldigt nöjd med vårt samarbete.

Arvid Linder

Kommunikationschef, PE Teknik & Arkitektur

Programupplägg

1. TALARPROFIL | INSIKT

Talarprofilen utgår från ett frågeformulär online som syftar till att reflektera djupare kring sin egen roll som talare, sina upplevda styrkor, utmaningar och målsättningar som talare och kommunikatör.

2. FÖRBEREDANDE ÖVNING

Både på grupp och individnivå utarbetas lämpliga retoriska övningar, i form av korta presentationer, som utgår från talarens mest relevanta utmaningar och kontexter. Dessa ska förberedas utifrån talarens möjligheter och sedan presenteras framför grupp och filmkamera vid coachingen. 

3. FÖRSTA COACHING

Coachingen utgår alltid från en viss del retorisk teori men fokus ligger på praktisk övning och feedback. Med hjälp av filmkamera får talarna även chans att se sig själva för att effektivt kunna lokalisera sina styrkor och utmaningar. 

4. FÖRBEREDANDE ÖVNING

Utifrån föregående coachingtillfälle utarbetas antingen en helt ny presentation, samma presentation mot en ny målgrupp eller kontext eller så tar talaren med sig feedbacken från coachingen för att utveckla den presentation som redan framförts.

5. ANDRA COACHING

Coachingen utgår alltid från en viss del retorisk teori men fokus ligger på praktisk övning och feedback. Med hjälp av filmkamera får talarna även chans att se sig själva för att effektivt kunna lokalisera sina styrkor och utmaningar. 

6. FÖRBEREDANDE ÖVNING

Utifrån föregående coachingtillfälle utarbetas antingen en helt ny presentation, samma presentation mot en ny målgrupp eller kontext eller så tar talaren med sig feedbacken från coachingen för att utveckla den presentation som redan framförts.

7. TREDJE COACHING

Coachingen utgår alltid från en viss del retorisk teori men fokus ligger på praktisk övning och feedback. Med hjälp av filmkamera får talarna även chans att se sig själva för att effektivt kunna lokalisera sina styrkor och utmaningar. 

8. TALARPROFIL | FEEDBACK

Med hjälp av vad som troligen är marknadens mest omfattande analys- och feedbackverktyg för talare, skapas en individuell talarprofil som ger en fullständig bild över talarens styrkor och utmaningar och var denne har störst potential till snabb utveckling. Läs mer här.

9. HANDLINGSPLAN

Utifrån talaprofilen sammanställer coachen en konkret handlingsplan som belyser var talaren har störst potential att utvecklas i sin retorik och kommunikation. Handlingsplanen går både på djupet i talarens kommunikation och potentiella hinder samt i mer konkreta uttryck och framförande. 

Urval kunder

Kontakta

Socialt

Följ bloggen

Få min senaste E-bok

Innan du ger dig av, lämna din mail här så skickar jag dig en länk till min senaste E-bok. Du kan vara lugn, du kommer inte bli spammad. 

Tack! Du har strax ett mail i din inkorg! Glöm inte att titta i din skräppost om det inte kommit fram.