Retorikcoach

Retorikcoach – Individuell träning

Att arbeta med en Retorikcoach genom individuell retorikträning har enorm genomslagskraft. Det är ett effektivt sätt att få stöd i den kreativa processen. Få hjälp att finna och skapa dina argument och bygga dina berättelser, stärka strukturen i ditt tal eller presentation och sedan jobba tillsammans med framförandet. Vi arbetar också med och förstärker ditt naturliga kroppsspråk, dina handgester, pauseringar, tempo och rörelse på scen.

Också arbetet med att finna dina personliga berättelser är väldigt viktig. Vad som för dig inte är mer än en dag på jobbet, blir vid rätt tidpunkt och paketerad på rätt sätt, ett otroligt övertygande och klargörande argument. Ofta blir det dessa berättelser som inleder eller avslutar ditt tal eller presentation.

De senaste tio åren har jag tränat och hjälpt hundratals klienter genom individuell retorikträning. Vissa kommer till mig med ett emryo till en idé, andra med ett färdigt material, som de behöver genrepa inför ett stort evenemang. Målgruppen är allt från säljare, ledare, entreprenörer, föreläsare, moderatorer, forskare och projektledare.

Practice isn’t the thing you do once you’re good. It’s the thing you do that makes you good.

– Malcolm Gladwell

Online Retorikcoachning

Välj mellan 4 olika coachingpaket.

Ta chansen att testa ett helt unikt feedbackverktyg och en retorisk talarprofil för att få en fullständig bild över dina styrkor och utmaningar och var du har störst potential till snabb utveckling som talare, både på scen och via video.

Retorikcoach inför event

Steg 1 
Innehållsmöte

2 – 4 timmar
3 veckor innan event

Syfte

Det här är eventets viktigaste möte, och erfarenhetsmässigt det som de flesta missar att ta på allvar. Här skapar vi en gemensam förståelse för eventets syfte, målsättning och den röda tråden, samt respektive talares roll och uppgift.

Innehåll
 • Övergripande syfte och målsättning
 • Röd tråd / tes / idé / koncept
 • Syfte, målsättning och röd tråd för respektive talarpass
 • Hur passar allt ihop för att skapa en helhet som uppfyller syftet?
Föreläsning retorik

30 minuter om retorisk förberedelse, struktur, inledning och avslut, budskapsmall och storytelling.

Efter mötet

Skriftlig efterlämning med strukturen för eventet, syfte och målsättning för helheten samt respektive del. Även skriftlig efterlämning av den retoriska teorin som presenteras.

Steg 2
Torr-rep

2 – 8 timmar
Ca 1-2 veckor innan event

Syfte

Torr-rep av hela eventet för att se hur delarna hänger ihop och säkerställa att syfte och mål uppfylls. Träna på sin egen presentation och få feedback från retorikcoach samt kollegor. Kan filmas om så önskas för självevaluering.

Innehåll
 • Uppfylls syftet för eventet samt respektive pass?
 • Finns det en tydlig röd tråd genom alla pass och helheten?
 • Följs en retorisk struktur i respektive pass och för helheten?
 • Berör argumentationen målgruppen?
 • Hur används storytelling?
 • Kroppsspråk och handgester
 • Rörelse, tempo och pausering
 • Tonalitet och röst

Steg 3
Genrep             

2 – 8 timmar beroende på grupp
2-5 dagar innan event

Syfte

Efter feedbacken från torr-repet har respektive talare bearbetat sin presentation. Nu är det dags för den sista träningen inför eventet. Även denna gång kan presentationerna filmas om så önskas för självevaluering.

Innehåll
 • Moderatorns inledning, bryggor samt avslut
 • Tydlighet i struktur och argumentation
 • Storytelling
 • Framförandeteknik
 • Kroppsspråk
 • Rörelse på scen
 • Publikkontakt
 • Tempo / Pausering
 • Röst / Tonalitet
 • Nervositet / Närvaro

Kurser och Workshops

En Kurs eller Workshop är startskottet på en utvecklingsresa. En stor del av utvecklingen sker efter träningsinsatsen. För att den utvecklingen ska äga rum krävs det att utbildningen ger ett starkt avtryck. Insikt, förståelse, upplevelse och känslomässigt laddad motivation är nyckelord för att lyckas på sin resa.

I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times.

Bruce Lee

Kontakta

Socialt

Följ bloggen

Få min senaste E-bok

Innan du ger dig av, lämna din mail här så skickar jag dig en länk till min senaste E-bok. Du kan vara lugn, du kommer inte bli spammad. 

Tack! Du har strax ett mail i din inkorg! Glöm inte att titta i din skräppost om det inte kommit fram.