Föreläsning

Konsten att tala om att tala

Att använda retorik för att tala om retorik eller en föreläsning om att föreläsa. Jag kan inte tänka mig något mer utmanande eller givande. Över tio år av praktisk retorikträning ska kokas ner till formatet av en föreläsning, som bjuder på både skratt, allvar, inspiration och kunskap.

Det finns något fantastiskt i den transparens som en föreläsning om att föreläsa oundvikligen innehåller.

Jag behöver både leva det jag lär och lära av det jag lever i stunden. För retorik och konsten att tala och övertyga är ett ämne där vi ständigt utvecklas.

Retorikföreläsningarna varvar inspiration med konkreta tips och direkta övningar som ger publiken upplevelser att minnas och ta med sig hem.

Utdrag ur föreläsningen:

”Relationsskapande retorik i videomöten.”

I den här onlineföreläsningen på ca 50 minuter ger jag verktyg och inspiration om hur vi kan förbättra vår personliga retorik och bygga långsiktiga empatiska relationer genom videomötet. Föreläsningen fokuserar på den den icke verbala kommunikationen, såsom kroppsspråk och handgester, bild och bildutsnitt, röst och nervositet. 

Effektiv kommunikation har känslomässig resonans både hos dig och hos din mottagare.

God retorik är stävan dit.

Edvard Raft

TALAREN

5 insikter för att vara dig själv på scen.

Erfarenheter och inspiration från över 10 år av att tala om att tala och vägen till att vara dig själv på scen.

Vilka är vi och inte minst vilka är vi när vi gör den där lilla resan på några meter från läktarplats till talarplats? Vad händer med oss då? På tre meters promenad gör vi förvandlingen från publik till talare. Från avslappnad till smärtsamt självmedveten. Från att veta precis vad åhörarna behöver och vill ha till att vända dom ryggen och stirra in i ljuset från en projektor. Vägen tillbaka till dig själv går genom insikt om dig och din talarroll, din publik, ditt budskap, ditt syfte och att acceptera och bemästra din kropps reaktioner.

Den här föreläsningen är inspirerad av min populära e-bok med samma namn som du kan ladda ner här.

Tala som TED

Sex steg till ett lyckat TED talk

A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules.

Det säger Leonardo Di Caprios karaktär Dominic “Dom” Cobb i filmen Inception. Konceptet TED bygger på just den idén – att idéer kan förändra världen – och just idéer är en av de saker som alla TED talks har gemensamt. Men vilka andra retoriska element bidrar till att TEDs mest populära föreläsningar har nästan 50 miljoner visningar? Nycklarna finns bland annat i formen, innehållet och framförandet. Den här retorikföreläsningen fokuserar på just de nycklarna. Länk till TEDs 25 mest populära talks här.

Konsten att övertyga

Retorikens grunder

Retorik är konsten att i varje givet ögonblick finna det som är bäst lämpat för att övertyga. – Aristotele 

Enligt klassisk retorik är inledningens syfte att väcka publikens uppmärksamhet, göra dem välvilligt inställda till dig som talare och helst av allt även läraktiga. Men hur lyckas vi med det? Vilka goda exempel finns och vilka knep kan vi ta till? Den här föreläsningen tittar närmre på, och inspirerar kring flera delar av våra tal och presentationer. Hur vi bygger levande argument, hur vi förbereder oss på bästa sätt och hur vi påverkar både vår publik och oss själva med vårt eget kroppsspråk. Målet är att lära oss att bli övertygande – inte övertalande.

Känsloargumentet

Hjärtats väg till handling

Om det är förnuftet som formar människan, så är det känslan som leder henne.

Det ska Jean-Jacques Rousseau ha sagt. Modern forkning kan idag bekräfta det – både i hur beslut fattas i styrelserummen och hur våra hjärnor reagerar på bland annat berättelser. Vad utgör ett berörande argument och hur skapar vi det? Hur kan vi få vår logiska argumentation att väcka mer känslor? Föreläsningen berör hur vi kan visualisera och levandegöra vår argumentation, bland annat med hjälp av metaforer, jämförelser, rekvisita och storytelling. Den här retorikföreläsningen fokuserar på retorikens pathos som medel, inte bara för att övertyga, utan också för att få människor att faktiskt agera. 

Redo för en första kontakt?

Ring eller maila mig om du vill bolla dina tankar, idéer och funderingar. Offertförfrågningar får du svar på inom 48 timmar. 

Storytelling

Vår äldsta budskapsbärare

Maybe stories are just data with a soul? – Brené Brown

Berättelsen är vår äldsta budskapsbärare. Genom historien och evolutionen har vi lärt oss, utvecklats och överlevt med hjälp av berättelser och storytelling. Inom retoriken har berättelsen alltid varit ett centralt element för att övertyga, och idag vet vi, med hjälp av MRI scanners, hur den mänskliga hjärnan påverkas av att lyssna till berättelser. De företag som lyckas med sin storytelling är också de som lyckas med sin affär. Det första vi måste göra är att komma åt de berättelser som har ett värde för din eller din organisations kommunkation. Det andra är att paketera dem i ett dramaturgiskt format. Det tredje är att framföra dem. Den här föresläsningen inspirerar kring storytelling och ger dig verktygen på vägen.

Maybe stories are just data with a soul.

Brene Brown

Försäljningens retorik

Från transaktion till transformation

Den goda säljaren förstår sitt budskap och sin kund såsom den förstår sig själv.

Visst finns det de säljare som kan sälja i princip vad som helst till vem som helst. Men i min värld bidrar de inte till annat än irrelevanta transaktioner mellan människor utan långsiktiga relationer, och utan tillit. Den goda säljaren har en relation till sitt budskap, och kan formulera den relationen på ett berörande sätt. Den kan levandegöra sin kunds värld och formulera sina budskap som bra idéer för målgruppen. Idéer som skapar långsiktig transformation snarare än tillfällig transaktion.

Ledarskapets retorik

Om tillit, tydlighet och kommunikation

Tillit bygger på igenkänning och förväntan. 

Ett av de mest grundläggande begreppen inom retorik är Pistis, som står för Tillit. En av mina gamla professorer i ämnet övertygade mig om att Pistis, bygger på två saker: Igenkänning och Förväntan. Om vi kopplar det till ledarskap – där tilliten till ledaren är avgörande för ledarskapets framgång – blir det snart självklart att du som ledare måste hitta sätt att först och främst bli tydlig i vem du är, vad du står för och vad de du leder kan förvänta sig av dig.

Vad har format dig och dina övertygelser?

Vilka värderingar är dina beteenden formade av och vilka berättelser kan vittna om dessa värderingar? Den här föreläsningen inspirerar och ger dig verktyg att bygga tillit genom att bli tydligare i dig själv och i ditt ledarskap.

Fler Kurser och Workshops

En Kurs eller Workshop är startskottet på en utvecklingsresa. En stor del av utvecklingen sker efter träningsinsatsen. För att den utvecklingen ska äga rum krävs det att utbildningen ger ett starkt avtryck. Insikt, förståelse, upplevelse och känslomässigt laddad motivation är nyckelord för att lyckas på sin resa.

We don´t choose between experiences, we choose between memories of experiences.

Daniel Kahneman

Kontakta

Socialt

Följ bloggen

Få min senaste E-bok

Innan du ger dig av, lämna din mail här så skickar jag dig en länk till min senaste E-bok. Du kan vara lugn, du kommer inte bli spammad. 

Tack! Du har strax ett mail i din inkorg! Glöm inte att titta i din skräppost om det inte kommit fram.